بخوانیم و بنویسیم پایه پنجم از درس اول تا 12

به نام ایزد بخشاینده

نام و نام‌خانوادگی:                                                                       بخوانیم و بنویسیم پایه پنجم از درس اول تا 12

 

1-      فعل جمله  چه زمانی را نشان می دهد    : من راه دانشمندان را ادامهخواهم داد.

 الف) گذشته                   ب) حال                         ج) آینده                       د) هیچکدام 

2-      به ترتیب نهاد و مفعول در جمله کدام می باشد؟  اسکاف هر روز بیست نان را در سینی می گذاشت.

 الف) نان – اسکاف              ب) اسکاف – بیست         ج) اسکاف – نان                 د) هرسه مورد

3-       معنی کلمات زیر را بنویسید و با آنها جمله بسازید؟  

طعام (............................) ...............................................................................................................................................................................

 

عطا (...........................) ...................................................................................................................................................................................

 

4-      در جمله نهاد ، گزاره و زمان فعل را مشخص کنید؟        بهار، دانه ها را از خواب بیدار کرد.

 

نهاد (................................)     گزاره (................................................................................................)  

  زمان فعل (........................................)

 

5-      مخالف کلمات زیر را بنویسید؟

فقیر(....................................)                                    فاسد(......................................) 

 

غیبت(.....................................)                                جنگ(.......................................)

 

6-      با توجه به جمله مقابل کدام گزینه صحیح می باشد؟       من و خواهرم هر روز کتاب می خوانیم.

الف) اول شخص جمع                ب) سوم شخص جمع                   ج)اول شخص مفرد                د)سوم شخص مفرد

 

7-      برای کلمات زیر معادل فارسی بنویسید؟

پرانتز(....................................)       فاکس(......................................)      سایز(.....................................)       ترمینال(..................................)      کامپیوتر ( .............................)                 

 

8-      با فعل های زیر جمله هایی بسازید که مفعول داشته باشند؟

شنیدم : ..........................................................................................................................................................................

 

خواندید : ........................................................................................................................................................................

 

9- با توجه به جمله (بزرگان با تحمل سختی ها به موفقیت رسیده اند.) کدام گزینه صحیح است؟

الف) حال = مضارع          ب) آینده = مستقبل             ج) گذشته = ماضی               د) حال = مضارع

 

 

/ 14 نظر / 611 بازدید
نمایش نظرات قبلی
ارمینا ابراهیمی

سوالات افتزاه استتتتتتتت

ارمینا ابراهیمی

سایتتون بره گمشه

ارمینا ابراهیمی

سوال بهترنبود بنویسی اسکل

ارمینا ابراهیمی

تمام

فرزانه

سلام امید وارم این سوالات خوب برای امتحانم بدرد بخوره ممنون[گل]

یسنا

امید وارم به درد منم بخوره[قلب][گل][ماچ]

زهرا

سلام مرسی از شما سوالات بسیار متنوع بود اگر امکان دارد سوالات بشتری در سایت بزارید ای کلش که سوالات علوم هم بگذارید سایت شما در میان مردم ناشناخته است من نمی دانستم چنین سایتی وجود دارد مارا تا اخر راه همراهی کنید

سیتا

افتزاه مسخره ها اسکل بازی

عالی

عالی بود