ریاضی 15

به نام خداوند بخشنده‌ی مهربان

نام و نام‌خانوادگی:                                                      ریاضی پایه چهارم دبستان حضرت فاطمه

1-  خط تقارن شکل‌های زیر را رسم کنید.

 

                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2-  محیط مربعی با محیط مستطیلی به طول 51 سانتی‌متر و عرض 35 سانتی‌متر برابر است اندازه‌ی محیط مستطیل را بدست آورید؟

اندازه یک ضلع مربعی را به‌دست آورید.

 

 

3-  هدیه  با یک نوار فلزی به طول 80 سانتی‌متر  یک مربع درست کرده‌است. اندازه‌ی یک ضلع آن چقدر است؟

 

 

4-  محیط مستطیلی 132 متر است اگر عرض آن 20 متر باشد. طول این مستطیل  چند متر است؟

 

 

5-  مساحت متوازی‌الاضلاعی 126 سانتی‌متر است اگر قاعده‌ی آن 180 سانتی‌متر باشد ارتفاع آن چقدر است؟

 

            

 

6-  اگر بخواهیم بریا یک میز به طول 120 و عرض 80 سانتی‌متر یک رومیزی بدوزیم که از هر طرف 6 سانتی‌متر آویزان باشد محیط رومیزی را حساب کنید؟

 

 

 

7-  هانیه 28 بسته مداد 12تایی خرید و آنها را بین 8 نفر از دوستانش به طور مساوی تقسیم کرد. به هر نفر چند مداد می‌رسد؟

 

 

 

8-  شباهت‌ها و تفاوت‌های مستطیل و متوازی‌الاضلاع را بنویسید؟

 

 

                                                                                                                                                                            

 

                                                                 موفق باشید        

                                                                گل‌های زندگی

/ 0 نظر / 7 بازدید