# پیک_آدینه

پیک آدینه پایه پنجم

الا ای خالق جان، خالق گل                                    پدیدآرنده هر صبح و سنبلنام و نام‌خانوادگی:                                                                      پیک آدینه، پایه پنجم،  زمستان اطلاعات عمومی:             1-    ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 122 بازدید

پیک آدینه 5

به نام خداوند بخشنده‌ی مهربان نام و نام‌خانوادگی:                                                                                پیک آدینه پایه چهارم {   ریاضی 1-     2  کسر زیر را رنگ کرده ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 36 بازدید

پیک آدینه

به نام خداوند بخشنده‌ی مهربان نام و نام‌خانوادگی:                                                                                پیک آدینه پایه چهارم {   ریاضی 1-     جدول زیر را کامل کنید. به حروف به ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 28 بازدید

پیک آدینه

به نام خداوند بخشنده‌ی مهربان نام و نام‌خانوادگی:                                                                                پیک آدینه پایه چهارم ریاضی           1-    در جاهای خالی کلمات مناسب بنویسید. الف) متوازی‌الاضلاعی که ضلع‌های ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 44 بازدید

پیک آدینه

به نام خداوند بخشنده‌ی مهربان نام و نام‌خانوادگی:                                                                                پیک آدینه پایه چهارم 1-       پاسخ صحیح را به قسمت مربوط به خودش ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 58 بازدید