# پنجم

آزمون علوم پایه پنجم

به نام خداونــد جان آفرین                                    حکیم سخن در زبـان آفریننام و نام‌خانوادگی:                                                                                                         آزمون علوم پایه پنجم 1-    در اثر کدام خاصیّت ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 49 بازدید

آزمون ریاضی پایه پنجم

« زیبایی در سادگی است.» نام و نام خانوادگی:                                                               آزمون ریاضی پایه پنجم دی‌ماه 1-    با توجه به عدد مقابل به پرسش‌های ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 51 بازدید

آزمون ریاضی پایه پنجم

                      به نام خداوند جان آفرین                               حکیم سخن در زبان آفرین نام و نام‌خانوادگی:                                                                       سوالات درس ریاضی پایه پنجم ابتدایی 1-    کدام‌ ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 94 بازدید

آزمون ریاضی پنجم

به نام آنکه هستی نام ازو یافت  نام و نام‌خانوادگی:                                                                                           آزمون ریاضی پایه پنجم آذرماه 1-    باتوجه به عدد مقابل به سوال‌های ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 99 بازدید

آزمون ریاضی پنجم

به نام خداوند جان و خرد نام و نام‌خانوادگی:                                                                                  آزمون ریاضی پایه پنجم آذرماه 1-    عدد داده شده را در جدول قرار ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 36 بازدید