# پنجم

ریاضی پایه پنجم

ای که با نامت جهان آغاز شد                               دفتر ما هم به نامت باز شد نام و نام‌خانوادگی:                                                                                            ریاضی پایه پنجم 1-    هرگاه ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 107 بازدید

آزمون علوم پایه پنجم

به نام خداونــد جان آفرین                                    حکیم سخن در زبـان آفریننام و نام‌خانوادگی:                                                                                                         آزمون علوم پایه پنجم 1-    در اثر کدام خاصیّت ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 44 بازدید

پیک آدینه پایه پنجم

الا ای خالق جان، خالق گل                                    پدیدآرنده هر صبح و سنبلنام و نام‌خانوادگی:                                                                      پیک آدینه، پایه پنجم،  زمستان اطلاعات عمومی:             1-    ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 101 بازدید

آرمون درس هشتم تاریخ پایه پنجم

ای نام تو بهترین سرآغاز                                    بی نام تو نامـه کی کنم بـازنام و نام‌خانوادگی:                                            پایه پنجم تاریخ درس هشتم : ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 101 بازدید

آزمون درس ششم تاریخ پایه پنجم

ای نام تو بهترین سرآغاز                                    بی نام تو نامـه کی کنم بـازنام و نام‌خانوادگی:                                                             پایه پنجم تاریخ درس ششم : ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 99 بازدید

آزمون ریاضی پنجم

((به نام آنکه هستی نام ازو یافت)) نام و نام خانوادگی:                                                                                     آزمون ریاضی پایه پنجم آذرماه 1-    عدد (( 187، 009، 243، ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 31 بازدید

آزمون ریاضی پنجم

به نام آنکه هستی نام ازو یافت  نام و نام‌خانوادگی:                                                                                           آزمون ریاضی پایه پنجم آذرماه 1-    باتوجه به عدد مقابل به سوال‌های ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 88 بازدید