# پنجم

ریاضی پایه پنجم

ای نام تو بهترین سرآغاز                                    بی نام تو نامـه کی کنم بـاز          نام و نام‌خانوادگی:                                                                                                          ریاضی پایه پنجم. تناسب 1-     اختلاف ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 149 بازدید

پیک آدینه پایه پنجم

الا ای خالق جان، خالق گل                                    پدیدآرنده هر صبح و سنبلنام و نام‌خانوادگی:                                                                      پیک آدینه، پایه پنجم،  زمستان اطلاعات عمومی:             1-    ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 126 بازدید

آزمون ریاضی پنجم

به نام آنکه هستی نام ازو یافت  نام و نام‌خانوادگی:                                                                                           آزمون ریاضی پایه پنجم آذرماه 1-    باتوجه به عدد مقابل به سوال‌های ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 108 بازدید

آزمون ریاضی پایه پنجم

به نام خداوند بخشنده مهربان نام و نام‌خانوادگی:                                                                       آزمون ریاضی پایه پنجم آبان ماه               آمو ختن علم در کودکی مانند نقش ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 47 بازدید

آزمون ریاضی

به نام خداوند بخشنده‌ی مهربان نام و نام‌خانوادگی:                                                                                              آزمون ریاضی آبان ماه کم گوی و گزیده گوی چون دُر 1-   با توجه به ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 38 بازدید

ریاضی

به نام خداوند بخشنده مهربان نام و نام خانوادگی:                                                                           آزمون ریاضی آبان ماه   *در دنیا لذتی که با لذت مطالعه برابری کند؛ ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 46 بازدید