# مخلوط

آزمون ریاضی پایه پنجم

به نام خداوند بخشنده مهربان نام و نام‌خانوادگی:                                                                                 آزمون ریاضی پایه پنجم                                                                     بسم الله الرحمن الرحیم                        هست کلید در گنج ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 27 بازدید

آزمون ریاضی پنجم

((به نام آنکه هستی نام ازو یافت)) نام و نام خانوادگی:                                                                                     آزمون ریاضی پایه پنجم آذرماه 1-    عدد (( 187، 009، 243، ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 19 بازدید

آزمون ریاضی پنجم

به نام آنکه هستی نام ازو یافت  نام و نام‌خانوادگی:                                                                                           آزمون ریاضی پایه پنجم آذرماه 1-    باتوجه به عدد مقابل به سوال‌های ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 41 بازدید

آزمون ریاضی پنجم

به نام خداوند جان آفرین               حکیم سخن در زبان آفرین نام و نام‌خانوادگی:                                                                                               آزمون ریاضی پایه پنجم آذرماه 1-    در جای خالی ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 45 بازدید

آزمون ریاضی پایه پنجم

به نام خداوند بخشنده مهربان نام و نام‌خانوادگی:                                                                       آزمون ریاضی پایه پنجم آبان ماه               آمو ختن علم در کودکی مانند نقش ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 18 بازدید

آزمون ریاضی

به نام خداوند بخشنده‌ی مهربان نام و نام‌خانوادگی:                                                                                              آزمون ریاضی آبان ماه کم گوی و گزیده گوی چون دُر 1-   با توجه به ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 19 بازدید

آزمون ریاضی

به نام خداوند بخشنده‌ی مهربان نام و نام‌خانوادگی:                                                                                              آزمون ریاضی آبان ماه کم گوی و گزیده گوی چون دُر 1-   با توجه به ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 13 بازدید

ریاضی

به نام خداوند بخشنده مهربان نام و نام خانوادگی:                                                                           آزمون ریاضی آبان ماه   *در دنیا لذتی که با لذت مطالعه برابری کند؛ ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 14 بازدید

فصل 5 مخلوط ها

۱۰۱-مخلوط چیست؟ ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................ ۱۰۲-محلول چیست؟ ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................ ۱۰۳-هوا مخلوطی لز چند گاز است که مهترین آن ...................... می باشد. ۱۰۴-حلال و حل شونده را با یک ... ادامه مطلب
/ 2 نظر / 195 بازدید

پیک آدینه

به نام خداوند بخشنده‌ی مهربان نام و نام‌خانوادگی:                                                                                پیک آدینه پایه چهارم 1-       پاسخ صحیح را به قسمت مربوط به خودش ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 29 بازدید