# علوم

آزمون علوم پایه پنجم

به نام خداونــد جان آفرین                                    حکیم سخن در زبـان آفریننام و نام‌خانوادگی:                                                                                                         آزمون علوم پایه پنجم 1-    در اثر کدام خاصیّت ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 53 بازدید

علوم (تغییر فیزیکی وتغییر شیمیایی )

ای نام تو بهترین سر آغاز                              بی نام تو نامه کی کنم باز نام و نام خانوادگی:                                                                                                             علوم پایه پنجم پاسخ درست ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 428 بازدید

فصل 7 الکتریسیته

فصل 7 الکتریسیته                                                     علوم پایه چهارم 1-     به چه اجسامی رسانا می گویند؟ ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................   2-     به چه اجسامی نارسانا می گویند؟ ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................   3-     با چه ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 35 بازدید

فصل 6 نور و بازتابش

فصل 6 نور و بازتابش                                                                    علوم پایه چهارم   1-     برای اینکه جسمی دیده شود چه شرایطی لازم است؟ ..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................   2-     بازتابش نور چیست؟ ...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................   3-     ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 121 بازدید

فصل 5 مخلوط ها

۱۰۱-مخلوط چیست؟ ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................ ۱۰۲-محلول چیست؟ ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................ ۱۰۳-هوا مخلوطی لز چند گاز است که مهترین آن ...................... می باشد. ۱۰۴-حلال و حل شونده را با یک ... ادامه مطلب
/ 2 نظر / 377 بازدید

فصل 4 جانوران بی‌مهره

بخش ۴ جانوران بی مهره ۵۱-کدام یک از جانوران زیر جزو گروه مهره داران می باشد؟ دوزیستان                 بند پایان             کرمها              خارتنان ۵۲-کدام یک ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 93 بازدید

فصل 3 گیاهان موجودات پرارزش

سوالات بخش سوم کتاب علوم 1-کار کشاورزی یعنی ..................................... 2-به چه گیاهانی ، گیاهان مفید می گویند؟ .......................................................................................................................................................... 3- کار کشاورزی چند مرحله ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 137 بازدید

ارزیابی مستمر علوم

به نام خداوند بخشنده‌ی مهربان نام و نام‌خانوادگی:                                                        ارزشیابی مستمر علوم                                       دبستان حضرت فاطمه ردیف درس هفتم: الکتریسیته   بارم 1- کدام یک از موارد  زیر نارسانا ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 53 بازدید