# ریاضی

ریاضی پایه پنجم

ای یــاد تو مونس روانـــم                                    جز یـاد تو نیست بر زبـانم نام و نام‌خانوادگی:                                                                                                        ریاضی پایه پنجم 1-     در جای خالی عدد ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 67 بازدید

ریاضی پایه پنجم

ای که با نامت جهان آغاز شد                               دفتر ما هم به نامت باز شد نام و نام‌خانوادگی:                                                                                            ریاضی پایه پنجم 1-    هرگاه ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 76 بازدید

آزمون ریاضی پایه پنجم

« زیبایی در سادگی است.» نام و نام خانوادگی:                                                               آزمون ریاضی پایه پنجم دی‌ماه 1-    با توجه به عدد مقابل به پرسش‌های ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 31 بازدید

آزمون ریاضی پایه پنجم

                      به نام خداوند جان آفرین                               حکیم سخن در زبان آفرین نام و نام‌خانوادگی:                                                                       سوالات درس ریاضی پایه پنجم ابتدایی 1-    کدام‌ ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 56 بازدید

آزمون ریاضی

به نام خداوند بخشنده‌ی مهربان نام و نام‌خانوادگی:                                                                                              آزمون ریاضی آبان ماه کم گوی و گزیده گوی چون دُر 1-   با توجه به ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 23 بازدید

ریاضی 15

به نام خداوند بخشنده‌ی مهربان نام و نام‌خانوادگی:                                                      ریاضی پایه چهارم دبستان حضرت فاطمه 1-  خط تقارن شکل‌های زیر را رسم کنید.                                                                   2-  ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 17 بازدید

ریاضی 14

به نام خداوند بخشنده‌ی مهربان نام و نام‌خانوادگی:                                                      ریاضی پایه چهارم دبستان حضرت فاطمه 1-  حاصل ضرب‌های زیر را بنویسید.  896  ×  8 ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 18 بازدید

ریاضی 13

به نام خداوند بخشنده‌ی مهربان نام و نام‌خانوادگی:                                                      ریاضی پایه چهارم دبستان حضرت فاطمه 1-  ساده‌ترین کسرهای مساوی با  کسرهای زیر را ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 20 بازدید

ریاضی 12

به نام خداوند بخشنده‌ی مهربان نام و نام‌خانوادگی:                                                          ریاضی پایه چهارم دبستان حضرت فاطمه    1-    با توجه عدد داده شده به ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 27 بازدید

ریاضی 5

به نام خداوند بخشنده مهربان نام و نام‌خانوادگی:                                                                 ریاضی پایه چهارم دبستان حضرت فاطمه 1-     باتوجه به عدد مقابل به سوال‌های زیر ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 37 بازدید