# ریاضی

ریاضی پایه پنجم

ای یــاد تو مونس روانـــم                                    جز یـاد تو نیست بر زبـانم نام و نام‌خانوادگی:                                                                                                        ریاضی پایه پنجم 1-     در جای خالی عدد ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 34 بازدید

ریاضی پایه پنجم

ای نام تو بهترین سرآغاز                                    بی نام تو نامـه کی کنم بـاز          نام و نام‌خانوادگی:                                                                                                          ریاضی پایه پنجم. تناسب 1-     اختلاف ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 57 بازدید

ریاضی پایه پنجم

ای که با نامت جهان آغاز شد                               دفتر ما هم به نامت باز شد نام و نام‌خانوادگی:                                                                                            ریاضی پایه پنجم 1-    هرگاه ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 47 بازدید

ریاضی پنجم آزمون مهرماه

به نام خداوند بخشنده مهربان نام و نام‌خانوادگی:                                                                 ریاضی پایه پنجم ، آزمون مهرماه 1-     باتوجه به عدد مقابل به سوال‌های زیر ... ادامه مطلب
/ 9 نظر / 107 بازدید

ریاضی 16

به نام خداوند بخشنده‌ی مهربان نام و نام‌خانوادگی:                                                      ریاضی پایه چهارم دبستان حضرت فاطمه 1-     مساحت قسمت رنگ‌شده را به‌دست آورید.                 2-    در ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 20 بازدید

ریاضی 15

به نام خداوند بخشنده‌ی مهربان نام و نام‌خانوادگی:                                                      ریاضی پایه چهارم دبستان حضرت فاطمه 1-  خط تقارن شکل‌های زیر را رسم کنید.                                                                   2-  ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 11 بازدید

ریاضی 14

به نام خداوند بخشنده‌ی مهربان نام و نام‌خانوادگی:                                                      ریاضی پایه چهارم دبستان حضرت فاطمه 1-  حاصل ضرب‌های زیر را بنویسید.  896  ×  8 ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 13 بازدید

ریاضی 13

به نام خداوند بخشنده‌ی مهربان نام و نام‌خانوادگی:                                                      ریاضی پایه چهارم دبستان حضرت فاطمه 1-  ساده‌ترین کسرهای مساوی با  کسرهای زیر را ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 14 بازدید

ریاضی 12

به نام خداوند بخشنده‌ی مهربان نام و نام‌خانوادگی:                                                          ریاضی پایه چهارم دبستان حضرت فاطمه    1-    با توجه عدد داده شده به ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 13 بازدید