# ریاضی

ریاضی پایه پنجم

ای که با نامت جهان آغاز شد                               دفتر ما هم به نامت باز شد نام و نام‌خانوادگی:                                                                                            ریاضی پایه پنجم 1-    هرگاه ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 107 بازدید

آزمون ریاضی پنجم

((به نام آنکه هستی نام ازو یافت)) نام و نام خانوادگی:                                                                                     آزمون ریاضی پایه پنجم آذرماه 1-    عدد (( 187، 009، 243، ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 31 بازدید

آزمون ریاضی پنجم

به نام آنکه هستی نام ازو یافت  نام و نام‌خانوادگی:                                                                                           آزمون ریاضی پایه پنجم آذرماه 1-    باتوجه به عدد مقابل به سوال‌های ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 88 بازدید

ریاضی 15

به نام خداوند بخشنده‌ی مهربان نام و نام‌خانوادگی:                                                      ریاضی پایه چهارم دبستان حضرت فاطمه 1-  خط تقارن شکل‌های زیر را رسم کنید.                                                                   2-  ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 21 بازدید

ریاضی 14

به نام خداوند بخشنده‌ی مهربان نام و نام‌خانوادگی:                                                      ریاضی پایه چهارم دبستان حضرت فاطمه 1-  حاصل ضرب‌های زیر را بنویسید.  896  ×  8 ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 21 بازدید

ریاضی 11

به نام خداوند بخشنده‌ی مهربان نام و نام‌خانوادگی:                                                          ریاضی پایه چهارم دبستان حضرت فاطمه    1-    به عدد و حروف بنویسید: -        سیزده ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 29 بازدید

ریاضی 8

به نام خداوند بخشنده مهربان نام و نام‌خانوادگی:                                                                 ریاضی پایه چهارم دبستان حضرت فاطمه   1-     در جای خالی کلمات مناسب بنویسید. ( ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 25 بازدید

ریاضی 7

به نام خداوند بخشنده مهربان نام و نام‌خانوادگی:                                                                 ریاضی پایه چهارم دبستان حضرت فاطمه 1-     جواب درست را با علامت ضربدر مشخص ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 26 بازدید

ریاضی 3

به نام خداوند بخشنده مهربان نام و نام‌خانوادگی:                                                                 ریاضی پایه چهارم دبستان حضرت فاطمه 1-     جواب درست را با علامت ضربدر مشخص ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 19 بازدید

ریاضی

به نام خداوند بخشنده‌ی مهربان نام و نام‌خانوادگی:                                             آزمون ماهانه ریاضی چهارم                        دبستان دخترانه حضرت فاطمه                                                                              تا آخر درس لوزی   پاسخ صحیح ... ادامه مطلب
/ 1 نظر / 35 بازدید