# خانواده

امتحان درس بنویسیم پایه پنجم ابتدایی

نام و نام‌خانوادگی:                                                                       امتحان درس بنویسیم پایه پنجم ابتدایی 1-    دو کلمه بنویسید که یک جزء آن نامه باشد سپس با ... ادامه مطلب
/ 3 نظر / 39 بازدید

ارزیابی مستمر مدنی

               به نام خداوند بخشنده‌‌ی مهربان نام و نام خانوادگی:                              ارزیابی مستمر مدنی                          پایه چهارم ردیف درس چهارم: مسجد 1-        امام جماعت جلوتر ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 14 بازدید

ارزیابی مستمر مدنی

به نام خداوند بخشنده‌‌ی مهربان نام و نام خانوادگی:                        ارزیابی مستمر مدنی                              پایه چهارم ردیف درس دوم: زندگی خانوادگی 1-        زنان روستا در ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 17 بازدید

پیک آدینه

به نام خداوند بخشنده‌ی مهربان نام و نام‌خانوادگی:                                                                                پیک آدینه پایه چهارم {   ریاضی 1-     جدول زیر را کامل کنید. به حروف به ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 16 بازدید

نمونه سوال امتحانی تعلیمات اجتماعی / مدنی کلاس چهارم دبستان

نمونه سوال امتحانی تعلیمات اجتماعی / مدنی کلاس چهارم دبستان درس اول تا چهارم ۱ – خانواده چگونه تشکیل می شود؟ .......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... ۲ ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 29 بازدید