# تاریخ

تاریخ پایه پنجم

به نام آفریننده‌ی زیبایی‌ها نام و نام‌خانوادگی:                                                     تاریخ  پایه پنجم اردیبهشت ماه سوالات تاریخپاسخ صحیح را با علامت × مشخص کنید. 1-    حضرت ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 114 بازدید

آرمون درس هشتم تاریخ پایه پنجم

ای نام تو بهترین سرآغاز                                    بی نام تو نامـه کی کنم بـازنام و نام‌خانوادگی:                                            پایه پنجم تاریخ درس هشتم : ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 111 بازدید

آزمون درس تاریخ و مدنی پنجم

                             خدایا جهان پادشاهی تو راست                  زما خدمت آید خدایی تو راست       نام و نام‌خانوادگی:                                                                              آزمون درس تاریخ و مدنی ... ادامه مطلب
/ 2 نظر / 59 بازدید

ارزیابی مستمر تاریخ

                 به نام خداوند بخشنده‌‌ی مهربان نام و نام خانوادگی:                              ارزیابی مستمر تاریخ                          پایه چهارم ردیف درس نهم: طلوع خورشید اسلام 1-        بعد ... ادامه مطلب
/ 1 نظر / 28 بازدید

ارزیابی مستمر تاریخ

                 به نام خداوند بخشنده‌‌ی مهربان نام و نام خانوادگی:                              ارزیابی مستمر تاریخ                          پایه چهارم ردیف درس هفتم: اشکانیان 1-        پارت‌ها به فرماندهی  ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 33 بازدید

ارزیابی مستمر تاریخ

                 به نام خداوند بخشنده‌‌ی مهربان نام و نام خانوادگی:                              ارزیابی مستمر تاریخ                          پایه چهارم ردیف درس پنجم: مهاجرت آریایی‌ها 1-        حدود چهار ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 38 بازدید