# بخوانیم_و_بنویسیم

بخوانیم و بنویسیم پایه چهارم

ای نام تو بهترین سرآغاز                     بی‌نام تو نامه کی کنم باز نام و نام‌خانوادگی:                                                          بخوانیم و بنویسیم پایه چهارم 1-     هم‌خانواده کلمات ... ادامه مطلب
/ 1 نظر / 168 بازدید

بخوانیم و بنویسیم پنجم ابتدایی

ای مقصد  همت بلندان               مقصود دل نیازمندان نام و نام‌خانوادگی:                                                                 نمونه سوالات بخوانیم و بنویسیم پنجم ابتدایی 1-     نشانه ی مکث ... ادامه مطلب
/ 5 نظر / 222 بازدید

امتحان درس بنویسیم پایه پنجم ابتدایی

نام و نام‌خانوادگی:                                                                       امتحان درس بنویسیم پایه پنجم ابتدایی 1-    دو کلمه بنویسید که یک جزء آن نامه باشد سپس با ... ادامه مطلب
/ 3 نظر / 135 بازدید

بخوانیم و بنویسیم پایه پنجم

به نام خداوند جان و خرد                                     کزین برتر اندیشه برنگذردنام و نام‌خانوادگی:                                                                                  بخوانیم و بنویسیم پایه پنجم 1-      درجمله « لغت ... ادامه مطلب
/ 1 نظر / 143 بازدید

بخوانیم و بنویسیم پایه پنجم از درس اول تا 12

به نام ایزد بخشاینده نام و نام‌خانوادگی:                                                                       بخوانیم و بنویسیم پایه پنجم از درس اول تا 12   1-      فعل جمله  چه زمانی ... ادامه مطلب
/ 14 نظر / 670 بازدید

بخوانیم و بنویسیم

  الا ای خالق جان خالق گل                                    پدیدآرنده هر صبح و سنبلنام و نام‌خانوادگی:                                                             بخوانیم و بنویسیم پایه پنجم 1-    نهاد و ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 86 بازدید

بخوانیم و بنویسیم

به نام خداوند جان و خرد                                     کزین برتر اندیشه برنگذردنام و نام‌خانوادگی:                                                                                  بخوانیم و بنویسیم پایه پنجم 1-    در عبارت زیر ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 51 بازدید

بخوانیم و بنویسیم پایه پنجم

به نام خداوند جان و خرد                                     کزین برتر اندیشه برنگذردنام و نام‌خانوادگی:                                                                                 آزمون بخوانیم و بنویسیم پایه پنجم 1-     هریک از ... ادامه مطلب
/ 4 نظر / 115 بازدید