# ارزیابی

ریاضی پایه پنجم

                                    ای نام تو بهترین سرآغاز                       بی‌نام تو نامه کی کنم باز نام و نام‌خانوادگی:                                                                          ریاضی پایه پنجم  اردیبهشت ماه الف - ... ادامه مطلب
/ 1 نظر / 52 بازدید

بخوانیم و بنویسیم

  الا ای خالق جان خالق گل                                    پدیدآرنده هر صبح و سنبلنام و نام‌خانوادگی:                                                             بخوانیم و بنویسیم پایه پنجم 1-    نهاد و ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 40 بازدید

بخوانیم و بنویسیم

به نام خداوند جان و خرد                                     کزین برتر اندیشه برنگذردنام و نام‌خانوادگی:                                                                                  بخوانیم و بنویسیم پایه پنجم 1-    در عبارت زیر ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 28 بازدید

آزمون علوم پایه پنجم

به نام خداونــد جان آفرین                                    حکیم سخن در زبـان آفریننام و نام‌خانوادگی:                                                                                                         آزمون علوم پایه پنجم 1-    در اثر کدام خاصیّت ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 30 بازدید

بخوانیم و بنویسیم پایه پنجم

به نام خداوند جان و خرد                                     کزین برتر اندیشه برنگذردنام و نام‌خانوادگی:                                                                                 آزمون بخوانیم و بنویسیم پایه پنجم 1-     هریک از ... ادامه مطلب
/ 4 نظر / 57 بازدید

آرمون درس هشتم تاریخ پایه پنجم

ای نام تو بهترین سرآغاز                                    بی نام تو نامـه کی کنم بـازنام و نام‌خانوادگی:                                            پایه پنجم تاریخ درس هشتم : ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 53 بازدید

آزمون درس ششم تاریخ پایه پنجم

ای نام تو بهترین سرآغاز                                    بی نام تو نامـه کی کنم بـازنام و نام‌خانوادگی:                                                             پایه پنجم تاریخ درس ششم : ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 49 بازدید

آزمون ریاضی پنجم

به نام آنکه هستی نام ازو یافت  نام و نام‌خانوادگی:                                                                                           آزمون ریاضی پایه پنجم آذرماه 1-    باتوجه به عدد مقابل به سوال‌های ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 49 بازدید

آزمون ریاضی پنجم

به نام خداوند جان آفرین               حکیم سخن در زبان آفرین نام و نام‌خانوادگی:                                                                                               آزمون ریاضی پایه پنجم آذرماه 1-    در جای خالی ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 54 بازدید

ریاضی

به نام خداوند بخشنده مهربان نام و نام خانوادگی:                                                                           آزمون ریاضی آبان ماه   *در دنیا لذتی که با لذت مطالعه برابری کند؛ ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 18 بازدید