# ارزیابی

ریاضی پایه پنجم

                                    ای نام تو بهترین سرآغاز                       بی‌نام تو نامه کی کنم باز نام و نام‌خانوادگی:                                                                          ریاضی پایه پنجم  اردیبهشت ماه الف - ... ادامه مطلب
/ 1 نظر / 77 بازدید

آزمون درس تاریخ و مدنی پایه پنجم

الهی ای زبان ها از تو گویا                                 جهانی از فروغت گرم و پویا نام و نام‌خانوادگی:                                                                آزمون درس تاریخ و مدنی ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 24 بازدید

آزمون علوم پایه پنجم

به نام خداونــد جان آفرین                                    حکیم سخن در زبـان آفریننام و نام‌خانوادگی:                                                                                                         آزمون علوم پایه پنجم 1-    در اثر کدام خاصیّت ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 38 بازدید

آرمون درس هشتم تاریخ پایه پنجم

ای نام تو بهترین سرآغاز                                    بی نام تو نامـه کی کنم بـازنام و نام‌خانوادگی:                                            پایه پنجم تاریخ درس هشتم : ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 72 بازدید

آزمون درس ششم تاریخ پایه پنجم

ای نام تو بهترین سرآغاز                                    بی نام تو نامـه کی کنم بـازنام و نام‌خانوادگی:                                                             پایه پنجم تاریخ درس ششم : ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 74 بازدید

آزمون ریاضی پنجم

((به نام آنکه هستی نام ازو یافت)) نام و نام خانوادگی:                                                                                     آزمون ریاضی پایه پنجم آذرماه 1-    عدد (( 187، 009، 243، ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 26 بازدید

آزمون ریاضی پنجم

به نام آنکه هستی نام ازو یافت  نام و نام‌خانوادگی:                                                                                           آزمون ریاضی پایه پنجم آذرماه 1-    باتوجه به عدد مقابل به سوال‌های ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 63 بازدید

آزمون ریاضی پنجم

به نام خداوند جان آفرین               حکیم سخن در زبان آفرین نام و نام‌خانوادگی:                                                                                               آزمون ریاضی پایه پنجم آذرماه 1-    در جای خالی ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 71 بازدید

آزمون ریاضی پایه پنجم

به نام خداوند بخشنده مهربان نام و نام‌خانوادگی:                                                                       آزمون ریاضی پایه پنجم آبان ماه               آمو ختن علم در کودکی مانند نقش ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 24 بازدید

ریاضی

به نام خداوند بخشنده مهربان نام و نام خانوادگی:                                                                           آزمون ریاضی آبان ماه   *در دنیا لذتی که با لذت مطالعه برابری کند؛ ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 26 بازدید