فصل 3 گیاهان موجودات پرارزش

سوالات بخش سوم کتاب علوم

1-کار کشاورزی یعنی .....................................

2-به چه گیاهانی ، گیاهان مفید می گویند؟ ..........................................................................................................................................................

3- کار کشاورزی چند مرحله دارد آنها را بنویسید؟

..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

4-شخم زدن چه فایده هایی دارد 2مورد بنویسید؟

..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

5-چرا شخم زدن با تراکتور بهتر از گاو می باشد؟

............................................................................................................................................................................................................................................................................................................

6-چرا عده ای فکر می کنند که تراکتور نباید زیاد وارد زمینهای  کشاورزی شود؟

..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

7-علفهای هرز چه نوع علفهایی هستند؟

............................................................................................................................................................................................................................................................................................................

8-چرا باید علفهای هرز زمین های کشاورزی را از بین ببریم؟

............................................................................................................................................................................................................................................................................................................

9-چند راه برای از بین بردن علفهای هرز وجود دارد نام ببرید؟

............................................................................................................................................................................................................................................................................................................

10-درخت خرما برای رشد کردن به چه نوع آب و هوایی نیاز دارد؟

گرم و خشک         سرد و کوهستانی          گرم و مرطوب

11-درخت گردو در چه نوع آب و هوایی خوب رشد می کند؟

گرم و خشک         سرد و کوهستانی          گرم و مرطوب

12-کدام محصول کشاورزی به آب زیادی برای رشد نیاز دارد؟

برنج            گردو            گندم               خرما

13-کدام محصول در بیشتر استانهای کشورمان کشت می شود؟

   برنج            گردو            گندم               خرما

14-چای در کدام یک از استانهای کشورمان بیشتر کشت می شود؟

استان همدان          استان گلستان              استان گیلان

15-ادویه ها بیشتر در کدام مناطق آب و هوایی رشد خوبی می کنند؟

گرم و خشک          گرم و مرطوب          سرد کوهستانی

16-کدام یک از گیاهان زیر دارای مصرف دارویی می باشد؟

خاکشیر و به دانه            زعفران و زرد چوبه         چای و قهوه

 17-اولین کار در کار کشاورزی کدام مرحله می باشد؟

کاشتن دانه       آب دادن       شخم زدن

18-پرورش کدام یک از جانوران زیر برای مبارزه و از بین بردن آفتها مناسب است؟

موریانه              موش              عنکبوت            پروانه

19-کدام مرحله برای سم پاشی مناسب است؟

مرحله نوزادی            مرحله تخم حشره          پیله حشره

۲۰-کدام یک از محصولات زیر در استان خودمان کشت می شود؟

برنج                 سیب                 خرما                 موز

۲۱-کدام یک از محصولات زیر در استانهای شمالی کشورمان کشت می شود؟

خرما             گردو               برنج                موز

۲۲-دم کرده کدام یک از محصولات زیر را می نوشیم.

فلفل                چای               برنج              زعفران

 

۲۳-کدام یک از محصولات زیر را برای خوشبو و خوش طعم کردن غذا به آن اضافه می کنیم؟

زعفران              قهوه              چای             گردو

۲۴-زرد چوبه را برای چه منظوری در غذا استفاده می کنیم.

برای خوشمزه کردن غذا               برای خوش رنگ کردن غذا                      هر دو مورد

۲۵-ادویه چیست؟

۲۶-چه گیاهانی را بصورت دم کرده در آب جوشیده می خوریم؟

............................................................................................................................................................................................................................................................................................................

۲۷-چند گیاه نام ببرید که برای خوشمزه و خوشبو کردن غذا از آنها استفاده می کنیم؟

............................................................................................................................................................................................................................................................................................................

۲۸-پنج گیاه دارویی نام برده و خاصیت آنها را بیان کنید؟

............................................................................................................................................................................................................................................................................................................

۲۹-خاکشیر و به دانه جزو کدام از گیاهان زیر است؟

گیاهان رنگ کردنی                گیاهان دارویی              ادویه جات                نوشیدنی ها

۳۰-ادویه ها بیشتر در کدام کشورها بیشتر تولید می شوند؟

کشورهای دارای آب و هوای گرم و خشک                    کشورهای داری آب و هوای سرد

کشورهای دارای آب و هوای گرم و مرطوب                   کشورهای دارای آب و هوای کوهستانی

۳۱-دو نوع دارویی که از آنها رنگ گیاهی می گیرند نام ببرید؟

............................................................................................................................................................................................................................................................................................................

۳۲-گیاهی نام ببرید که از آن رنگ می گیرند و طرز تهیه آن را بنویسید؟

............................................................................................................................................................................................................................................................................................................

۳۳-انسانها از چوب برای چه کارهایی استفاده می کنند؟

............................................................................................................................................................................................................................................................................................................

۳۴-چرا باید درختان جنگل را قطع نکنیم؟

............................................................................................................................................................................................................................................................................................................

۳۵-برای جلوگیری از تمام شدن درختان در آینده با وجود استفاده از آنها در صنایع مختلف چه کارهایی باسد بکنیم؟

............................................................................................................................................................................................................................................................................................................

۳۶-قطع کردن درختان چه فایده ها و ضررهایی دارد؟

............................................................................................................................................................................................................................................................................................................

۳۷-نوعی از عنکبوتها چه فایده ای می تواند در کار کشاورزی داشته باشد؟

............................................................................................................................................................................................................................................................................................................

۳۸-ملخ ها چه ضررهایی می توانند برای کار کشاورزی ایجاد کنند؟

............................................................................................................................................................................................................................................................................................................

۳۹-چرا در بعضی از مناطق کشورمان کشاورزان یک سال در زمین خود چیزی نمی کارند؟

............................................................................................................................................................................................................................................................................................................

۴۰-چرا در استانهای شمالی کشورمان برنج بیشتر کشت می شود؟

............................................................................................................................................................................................................................................................................................................

۴۱-چرا در استانهای مرکزی و جنوبی کشورمان خرما بیشتر کشت می شود؟

............................................................................................................................................................................................................................................................................................................

۴۲-از گیاهان چه استفاده هایی می کنیم. چهار مورد را فقط نام ببرید؟

............................................................................................................................................................................................................................................................................................................

۴۳-چرا در هر استان محصولات مخصوصی کشت می شود؟

............................................................................................................................................................................................................................................................................................................

۴۴-چرا میزان برداشت محصول در سالهای مختلف و در استانهای مختلف متفاوت است؟

۴۵-علفهای هرز چه ضررهایی دارند؟

۴۶-برای مبارزه با آفتهای گیاهان چه راههای وجود دارد. دو راه نام ببرید؟

۴۷-به زیرو رو کردن خاک و آماده کردن آن برای کاشتن دانه ...................می گویند.

۴۸-مهم ترین غذاهای ما مانند نان و برنج و یا سیب زمینی از راه ...................بدست می آید؟

۴۹-به علفهای زیادی که خود به خود در لابه لای گیاهان کاشته شده می رویند ..............می گویند؟

۵۰-گیاه گوجه فرنگی مواد اضافی خود را در کجا ذخیره می کند؟

ریشه                       ساقه                  میوه               برگ

 

/ 0 نظر / 25 بازدید