ریاضی 13

به نام خداوند بخشنده‌ی مهربان

نام و نام‌خانوادگی:                                                      ریاضی پایه چهارم دبستان حضرت فاطمه

1-  ساده‌ترین کسرهای مساوی با  کسرهای زیر را بنویسید.

54   =                                         12   =

72                                              24

2-  مساحت قسمت رنگ‌شده را حساب کنید.

 

 

 

 

 

3-  کشاورزی 500 کیلوگرم چای درجه یک را از قرار کیلویی 350 تومان و 200 کیلوگرم چای درجه دو را از قرار کیلویی 225 فروخت. او چند تومان از بابت فروش چای دریافت کرده‌است؟

 

 

4-  زمینی داریم  به شکل مستطیل که طول آن 110 متر و عرض آن 70 متر است . محیط این زمین چند متر است؟

 

 

5-  پدر علی   7   زمین خود را از گندم و  2   آن را جو کاشته است.

             15                                   5

الف ) او چه کسری از زمین را گندم و جو کاشته است؟

ب ) و چه کسری از زمین کاشته نشده‌است؟

/ 0 نظر / 9 بازدید