ریاضی پایه پنجم

ای نام تو بهترین سرآغاز                                    بی نام تو نامـه کی کنم بـاز

         نام و نام‌خانوادگی:                                                                                                          ریاضی پایه پنجم. تناسب

1-     اختلاف پول حمید با سعید 1800 تومان است. اگر نسبت پول آنها 3 به 8 باشد؛ پول هر کدام چقدر است؟

 

2-  مادری    فرزندش وزن دارد. اگر آنها روی هم 90 کیلوگرم وزن داشته باشند، وزن هر کدام را حساب کنید؟

 

3-    برای تهیه رنگ بنفش 6 پیمانه رنگ قرمز را با 4 پیمانه رنگ آبی مخلوط می‌کنیم. در 185 پیمانه از این رنگ بنفش چند پیمانه رنگ قرمز و چند پیمانه رنگ آبی به کار رفته است؟

 

 

 

4-    اتوبوسی در ساعت "13    25    7 از مشهد حرکت کرد و پس از "19   42  11 ساعت به تهران رسید. زمان رسیدن اتوبوس به تهران چه ساعتی بوده‌است؟

 

5-    یک فیلم سینمایی "5     0    16 شروع شد و در ساعت "19    10   18  خاتمه یافت. این فیلم سینمایی چه مدت طول کشیده است؟

 

 

6-    خورشید در ساعت  17        6     صبح طلوع و در ساعت 20    6  عصر غروب کرد. طول روز چه مدت بوده است؟

 

7-    جاهای خالی را با اعداد مناسب کامل کنید:
-  240 دقیقه =
  ................ ساعت و .................... دقیقه
- 5 ساعت و 5 دقیقه و 5 ثانیه =
  ............................. ثانیه
-  8 هکتار =
.............................. متر مربع
-   10کیلومتر مربع =
   ............................. هکتار

/ 0 نظر / 24 بازدید