آزمون ریاضی پنجم

((به نام آنکه هستی نام ازو یافت))

نام و نام خانوادگی:                                                                                     آزمون ریاضی پایه پنجم آذرماه

1-    عدد (( 187، 009، 243، 5)) را با حروف بنویسید.

.....................................................................................................................................

2-    اعدادی بر 10 بخشپذیرند که هم بر .............. و هم بر .................. بخش‌پذیر باشند.

3-    در داخل رقمی قرار دهید تا عدد حاصل بر 6 بخش‌پذیر باشد.           11

4-    کسرهای زیر را تا جایی که امکان دارد ساده کنید.

                                               =                                                         =           

5-    تساوی‌های زیر را کامل کنید.

                                            =                                   9 =     =  =

6-     مقایسه کنید.

                       4  3                        1  7                      5  5

7-    عبارت‌های زیر را کامل کنید.

8 تا   می‌شود ..................                                     یعنی 2 تا ...............

8-    شکل‌های زیر را به اندازه‌ی کسر داده شده رنگ کنید.

                 

            

 

                                                                                                        

 

9-    اعداد مخلوط زیر را به کسر تبدیل کنید.

                                                        =  2                                            =  3

10-            جمع و تفریق کنید.

                                                                                                      =  8 -  10

 

                                                                                                       =  2 +  3

 

                                                                                            *شاداب و خنده‌رو باشید.*

 

11-            محیط مثلث متساوی‌الاضلاعی 1 متر است. اندازه‏‍‍‌ ی هر ضلع آن چقدر است؟

 

1 متر £                  3 متر £                   متر £                     متر £

 

12-     علی  از یک کتاب 160 صفحه‌ای را خوانده است. حساب کنید چند صفحه‌ی دیگر باید بخواند تا کتاب تمام شود؟

 

 

13-            تقسیم زیر را انجام دهید و برای آن یک کسر بزرگ‌تر از واحد و یک عدد مخلوط بنویسید.

                                                                                                                   8       13

 

 

        = عدد مخلوط                         = کسر بزرگ‌تر از واحد

 

14-            باقی‌مانده‌ی تقسیم عدد 1390 بر 9 مثل باقی‌مانده‌ی تقسیم ................... است بر 9 ؛

            یعنی ............. پس عدد 1390 بر 9 بخش‌پذیر  نیست.

15-            با رقم‌های ( 3 ، 4 ، 5 ) دو عدد سه رقمی بنویسید که بر 15 بخش‌پذیر باشند.

                                                                                                 .................    .....................

16- تفریق زیر را حل کنید و برای آن شکل مناسب بکشید.

                                                                      =  -   

 

17-             برای شکل داده شده دو کسر مساوی بنویسید.

 

 

 

 

18-            مساحت کشورها را با واحدی به نام ..................................... اندازه گیری می‌کنند.

19-            زمینی داریم به شکل مربع که اندازه هر ضلع آن 400 متر است. حساب کنید مساحت این زمین چند هکتار است؟

 

 

پس از این که مطمئن شدی همه‌ی سوال‌ها را درست حل کردی؛ مسئله‌ی آخر را حل کن.J

مجموع قیمت‌های 2 جلد کتاب و 3 جلد دفترچه 1400 تومان می‌باشد. اگر قیمت یک جلد کتاب دو برابر قیمت یک جلد دفترچه باشد . قیمت یک جلد کتاب چند تومان است؟

 

/ 0 نظر / 43 بازدید