ارزیابی مستمر تاریخ

              به نام خداوند بخشنده‌‌ی مهربان

نام و نام خانوادگی:                            ارزیابی مستمرتاریخ                         پایه چهارم

ردیف

درس سوم: نخستین شهرها

1-       

در ایران اولین شهرها در کنار کدام یک از رودهای زیر به‌وجود آمدند.

الف) دجله ¨                      ب) فرات ¨                  ج) کارون¨                 د) نیل ¨

 

2-

 

انسان‌ها نیازهای خود را از راه  ............................................................. برطرف می‌کردند.

 

3-

 

حمورایی یکی از حاکمان شهر ...................................... بود.

 

4-

چه چیزی باعث اختراع خط شد؟

 

 

 

 

 

ردیف

درس چهارم: پیامبران الهی

1-

حضرت موسی (ع) در سرزمین ....................... به‌دنیا آمد.

الف) آشور ¨            ب) مصر ¨                  ج) بابل ¨                          د) بین‌النهرین ¨

2-

به‌دستور ..............................  حضرت ابراهیم  را در آتش اندختند.

الف) نمرود ¨           ب) فرعون ¨               ج) بزرگان مصر ¨                     د) اسماعیل ¨

3-

به فرمانروایان مصر ...................................... می‌گفتند.

الف) فرعون ¨            ب) قیصر ¨                     ج) نمرود ¨                        د) پادشاه ¨

4-

کافران و دشمنان حضرت نوح (ع) با عذاب الهی ........................... از بین رفتند.

الف) زلزله ¨              ب) طوفان ¨                 ج) رعدو برق ¨                    د) گردو غبار ¨

5-

دشمنان و مخالفان حضرت نوح چه کسانی بودند؟

 

 

 

/ 1 نظر / 27 بازدید
alice

ok بسیار عالی [گل]