فصل 7 الکتریسیته

فصل 7 الکتریسیته                                                     علوم پایه چهارم

1-     به چه اجسامی رسانا می گویند؟

........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 

2-     به چه اجسامی نارسانا می گویند؟

........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 

3-     با چه وسیله ای می توانیم در مدار الکتریکی عمل قطع و وصل را انجام دهیم؟

........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 

4-     مدار متوالی لامپ ها چگونه به همدیگر وصل می شوند تا تمام لامپ ها روشن شوند؟

........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 

5-     در مدار موازی چگونه لامپ‌ها به همدیگر وصل می شوند؟

........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 

6-      در کدام یک از مدارهای متوالی یا موازی اگر یکی از لامپ‌ها را برداریم لامپ‌های دیگر خاموش می شود؟

........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 

7-     در کدام یک از مدارها اگر لامپی را برداریم لامپ‌های دیگر پرنور می شود؟

........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 

8-     کدام یک از اجسام زیر رسانا هستند؟

¨شیشه               ¨ چوب              ¨قطعه آلومینیوم ¨            پاک‌کن

 

9-     کدام یک از موارد زیر نارسانا می باشند؟

¨ تراش فلزی          ¨  شیشه           ¨ میخ آهنی         ¨  خط کش پلاستیکی

 

10- الکتریسیته در پنکه چه چیزی را تولید می کند؟

¨ گرما             ¨  حرکت                 ¨  نور

 

 

11- الکتریسیته در اتو چه چیزی را تولید می کند؟

¨ گرما             ¨  حرکت                 ¨  نور

 

12- الکتریسیته در تلویزیون چه چیزی را تولید می کند؟

¨ گرما             ¨  نو ر و صدا             ¨ حرکت

 

13- الکتریسیته در جارو برقی چه چیزی را تولید می کند؟

¨ گرما              ¨ حرکت                  ¨ نور

 

14- الکتریسیته در یک لامپ مهتابی چه چیزی را تولید می کند؟

¨گرما              ¨ حرکت                   ¨  نور

 

15- در کدام وسیله الکتریسیته تولید حرکت می کند؟

¨ اتو               ¨  سماور برقی                   ¨ چرخ گوشت برقی             ¨  لامپ

 

16-  در کدام وسیله الکتریسیته تولید نور و گرما می کند؟

¨ لامپ های آفتابی             ¨  لامپ های مهتابی ¨             اتو                ¨ لباسشویی

 

17- به اجسامی که برق از آنها عبور می کند........................ می گویند.

 

18- به اجسامی که برق از آنها عبور نمی کند  ........................می گویند.

 

 

19- یک مدار الکتریسیته ساده از چه چیز هایی تشکیل شده است؟

........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

20- سیم کشی برق خانه شما موازی است یا متوالی؟چرا؟

.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 

21- در یک مدار موازی جریان برق چگونه حرکت می کند؟

.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 

22- در یک مدار متوالی جریان برق چگونه حرکت می کند؟

........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 

23- چرا نباید با دست های خیس به کلید برق دست بزنیم؟

........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 

24- لامپ برق را چه کسی اختراع کرده است؟

...............................................................................................................................................................................................................................................

 

 

25- جریان الکتریسیته در اجسام زیر چه چیزی تولید می کند؟

چرخ خیاطی(                        )         چرخ گوشت(                        )                      لامپ مهتابی(                      )        

   بخاری برقی(                        )             جارو برقی(                        )          ماشین لباس شویی (                     )

 

26-  کدام یک از اجسام زیر رسانا و نارسانا می باشند؟

کاغذ (                )                           شیشه (                 )                   سنجاق ته گرد (                     )

آب (                 )                          بدن انسان (              )                          سیم مسی (                   )

میله پلاستیکی (                 )                                                         خط کش استیل (                      )

 

 

 

/ 0 نظر / 36 بازدید