ریاضی 16

به نام خداوند بخشنده‌ی مهربان

نام و نام‌خانوادگی:                                                      ریاضی پایه چهارم دبستان حضرت فاطمه

1-     مساحت قسمت رنگ‌شده را به‌دست آورید.

 

 

 

 

 

 

 

 

2-    در جاهای خالی علامت ( < = > ) بگذارید:

2   ¨   12                0  ¨   5                   2   ¨   2                  5   ¨   4

3         18                7        5                    5          8                 7          7

 

3-    خط های تقارن شکل‌های زیر را رسم کنید.

 

 

                                             

 

 

 

 

 

4-    دو تفاوت مربع و متوازی‌الاضلاع را بنویسید.

 

 

5-     لوزی رسم کنید که اندازه‌‌ی دو قطر آن 2 و 4 سانتی‌متر باشد.

 

 

 

 

 

 

 

6-    در زاویه رو به رو و دو نقطه ( د ، س ) را به هم وصل کنید . پاره خط ( س، د) در شکل حاصل چه نامیده می‌شود؟   ..................

شکل حاصل چه نام دارد؟ ....................   

 

 

 

7-    محیط مربعی با محیط مستطیلی برابر است. اگر محیط مربع 360سانتی‌متر باشد و عرض مستطیل نیز 60‌سانتی متر باشد. اندازه طول مستطیل را حساب کنید.

 

 

 

8-    آیدا 2000 تومان پول داشت. او یک دفتر به قیمت 450 تومان و یک خودکار به قیمت 250 تومان خرید. آیدا چقدر از پولش را خرج کرده‌است؟

چند تومان برایش باقی‌مانده است؟ ( از دو راه حل شود.)

 

 

 

9-    مسئله‌ای مناسب با عبارت ( 1  +    5   ) نوشته و آن را حل کنید.

                                      3         15

 

 

 

10-           ملیکا   2   دفتر خود را نقاشی کرده‌است. چند برگ  از دفتر او هنوز نقاشی نشده است؟

               5

            

 

11-           54 جعبه سیب داریم که در هرکدام 46 عدد سیب هست. می‌خواهیم تمام این سیب‌ها را در 18 بسته به تعداد مساوی بسته بندی کنیم.

در هر بسته چند سیب باید قرار دهیم؟                                                                                                                                              

 

                                                                

/ 0 نظر / 11 بازدید