مدنی درس سوم: رهبری

مدنی درس سوم: رهبری

1-    3- چرا جامعه به رهبر نیاز دارد؟


۳-۲- حضرت آیت الله خامنه ای در چه سالی به عنوان رهبر انقلاب اسلامی انتخاب شد؟


۳-۳- سه صفت رهبر جامعه ی اسلامی را بیان کنید (نام ببرید).


۳-۴- انقلاب اسلامی ایران بر چه پایه هایی استوار است (به پیروزی رسید)؟


۳-۵- چرا می گوییم حکومت اسلامی ما از نوع ولایت فقیه است؟


۳-۶- اوّلین رهبر انقلاب اسلامی ایران چه کسی بود؟

 

/ 0 نظر / 55 بازدید