پیک آدینه پایه پنجم

الا ای خالق جان، خالق گل                                    پدیدآرنده هر صبح و سنبل
نام و نام‌خانوادگی:                                                                      پیک آدینه، پایه پنجم،  زمستان

اطلاعات عمومی:

 

 

 

 

   

1-    حکومت ایران در چه تاریخی به پیروزی رسید؟

12 فروردین 1358 £               22 بهمن 1357 £                      12 بهمن 1357 £

2-    در قیام 15 خرداد 1342 مردم کدام شهرها قیام کردند؟

تهران، قم، ورامین £                  قم، کرج، تهران £                      تهران، مشهد، قم £

3-    امام خمینی (ره) در چه تاریخی به ایران بازگشتند؟

12 بهمن 1358 £                   12 بهمن 1356 £                      12 بهمن 1357 £

4-    قیام مردم به رهبری امام خمینی (ره) موجب سرنگونی کدام حکومت شد؟

پهلوی £                                     قاجاریه £                                صفویه £

5-    حضرت آیت ال... خامنه‌ای در چه سالی به عنوان رهبر جمهوری اسلامی ایران انتخاب شدند؟

1368 £                                     1378 £                                  1358 £

6-    در جمهوری اسلامی مهم‌ترین وظیفه‌ی حک.مت چیست؟

آموزش و پرورش £                                          نگهبانی از استقلال £              

 پاسداری از اسلام و اجرای قوانین اسلامی £

7-    دو راه حفظ استقلال چیست؟

درس خواندن و جهاد £               صرفه‌جویی و درس خواندن £              مبارزه و تلاش £

بخوانیم و بنویسیم:

 

 

 

 

 

1-    کدام گزینه ، معنی  کلمه‌ی "شیوع " است؟

سرزنش £                                 پراکنده شدن £                                   سربلندی £

2-    قسمتی از سیّاره ‌ی زهره به نام کدام شخصیت برجسته ‌ی ایرانی است؟

دکتر معین £                         دکتر آذر اندامی £                              حسین بهزاد £

3-    کدام فعل دوّم شخص جمع است؟

می‌خواندم £                                       می‌رویم £                                     گرفتید £

4-    کدام جمله از نظر املایی نادرست است؟

قلغله‌ای £                                                  قعر £                                       غرفه £

هدیه‌های آسمانی:

 

 

 

 

1-    کدام خلیفه‌ی عبّاسی، امام هادی (ع) را به شهادت رساند؟

معتصم £                                                  مأمون £                                            متوکّل £

2-    " نقی " یعنی چه؟

هدایت کننده £                                      پاکیزه £                                پرهیزکار £

3-    پیامبر اسلام جانشینی حضرت علی (ع) را به چه کسی تشبیه کرد؟

عیسی (ع) برای موسی (ع) £                                           هارون برای موسی (ع) £       

  اسماعیل(ع) برای ابراهیم (ع) £

علوم تجربی:

 

 

 

 

 

1-    این قسمت از زمین بسیار نازک است؟

پوسته £                                                      گوشته £                                           هسته £

2-    فقدان کدام جانداران، تقریباً باعث از بین رفتن ساکنان آب می‌شود؟

باکتری‌ها £                                                 قارچ‌ها £                                       جلبک‌ها £

3-    قارچ و جلبک در کدام مورد زیر، مشترک نیستند؟

رشد £                                                      غذاسازی £                               داشتن سلول £

4-    هر آتش‌فشان دارای چند مخروط است؟

یک £                                                                 دو £                                             سه £

5-    ساختمان سلولی کدام یک از جانداران زیر، ساده‌تر است؟

قارچ‌ها £                                                   باکتری‌ها £                                     مخمّرها £

6-    در چه مناطقی احتمال بروز سیل بیش‌تر است؟

مناطق دارای خاک ماسه‌ای £                                                مناطق جنگلی £      

                                                          مناطق دارای خاک رسی £

 

 

 

 

 

 

 

/ 0 نظر / 37 بازدید