آزمون درس تاریخ و مدنی پایه پنجم

الهی ای زبان ها از تو گویا                                 جهانی از فروغت گرم و پویا

نام و نام‌خانوادگی:                                                                آزمون درس تاریخ و مدنی پایه پنجم

الف-  پاسخ درست  را مشخص کنید:
  1- پیامبر چند سال مردم را پنهانی به دین اسلام دعوت کرد؟
                  5 سال
£                     3 سال £                    10 سال £                    13 سال £

   2- مرکز خلافت امام علی کدام شهر بود؟
                     مدینه
£                        مکه £                        کوفه £                         کربلا £  

3- امام علی (ع) به دست چه کسی به شهادت رسید؟
              عمروعاص
£         ابوموسی اشعری £                    ابن ملجم £                    ابوسفیان £       

4- چه کسی سلسله‌ی بنی امیّه را تأسیس کرد؟
            معاویه £                             یزید £                  ابومسلم خراسانی £                هیچکدام £       

5-  بنی عبّاس چه کسی را به فرماندهی نیورهای طرفدار خود انتخاب کردند؟
              امام حسن (ع)
£        عمروعاص£             ابومسلم خراسانی £                 عثمان£       
6- حضرت خدیجه (س) همه‌ی ثروتش را در راه خدا و برای تبلیغ .................... و ............................ آن خرج کرد.
7- سال هجرت پیامبر از مکه به مدینه ...................................... مسلمانان است.
8- پس از کشته شدن عثمان، مسلمانان با خواهش و اصرار از ........................................ خواستند خلافت را بپذیرد.
9- مسلمانان به سرپرستی حضرت محمد(ص) به حبشه هجرت کردند.         صحیح
£              غلط £
10- پس از رحلت پیامبر میان گروه‌هایی از مسلمانان بر سر جانشینی اختلاف پیداشد. صحیح
£              غلط £
11- بنی عباس شیوه درست کشور داری را نمی‌دانستند.                                       صحیح
£              غلط £

12- بعثت را تعریف کنید؟

 

13- سه خصوصیت اخلاقی پیامبر را نام ببرید؟

14- تدبیر عمروعاص برای جلوگیری از شکست در جنگ با امام علی (ع) چه بود؟

 

15- امام حسین (ع) در مورد علت هجرت خود چه می فرماید؟

 

16- چرا قیام‌های زیادی علیه بنی امیه شکل گرفت؟

 

17- شرایط صلح امام حسن (ع) و معاویه چه بود؟ 2مورد را بنویسید.

مدنی:
1- اجرای قوانین برعهده کدام قوه است؟
           
مجلس شورای اسلامی £                    دولت £                        دادگستری £                        رهبری £ 
2- انقلاب اسلامی بر پایه  ....................... و ............................... و ...................... به پیروزی رسید.
       ایمان به خدا
£             رهبری امام خمینی £                        وحدت مردم £                        همه موارد £ 
3- مهم ترین وظیفه حکومت اسلامی چیست؟
 پاسداری از اسلام
£     نگهبانی از استقلال کشور £     گسترش آموزش و پرورش £    رأی‌گیری از مردم £

4- پس از پیامبر رهبری جامعه اسلامی بر عهده ........................... است.
5- بالاترین مقام کشور، مقام ........................... است.

6- بیش از 99% مردم ایران به جمهوری اسلامی رأی آری دادند.                    صحیح £              غلط £
7- در قانون اساسی هر کشور، روش اداره‌ی آن کشور مشخص شده است.      صحیح
£              غلط £

8- جمهوری اسلامی چه نوع حکومتی است؟

 

9- سه صفت رهبر جامعه اسلامی را بنویسید.

10- حکومت جمهوری اسلامی برای بهبود زندگی مردم چه وظیفه‌ای دارد؟

 

11- آزادی در جمهوری اسلامی به چه معناست؟

         

/ 0 نظر / 8 بازدید