مدنی پایه پنجم

سوالات مدنی
پاسخ صحیح را با علامت × مشخص کنید.

1-    براساس قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، وظیفه‌ی دولت چیست؟

اجرای قانون £                                                                               تصویب قانون £

رسیدگی به اختلاف ها و شکایت ها £                           نظارت بر اجرای درست قوانین £

2-    از خودگذشتگی و به دیگران بیش‌تر از خود اهمیت دادن چه نامیده می‌شود؟

انفاق £                        تعاون £                             ایثار £                                وقف £

در جاهای خالی کلمات مناسب بنویسید.

3-    مهم ترین قانون هر کشور، قانون .................................. است.

4-    انقلاب اسلامی ایران ، با ایمان به خدا و پیروی از دستورات رهبر و ....................... مردم به پیروزی رسید.

5-    مهم ترین وظیفه ی حکومت جمهوری اسلامی، ........................................... و اجرای قوانین اسلامی است.

6-     قرآن به مسلمانان دستور داده: « در کارهایتان با یکدیگر .............................. کنید. »

جملات صحیح را با علامت (ص) و غلط را با علامت ( غ) مشخص کنید.

7-    حکومت ایران در دوازدهم فرودین سال 1357 به جمهوری اسلامی تبدیل شد.       ...................

8-    کار نهضت سوادآموزی ، نمونه ای از انفاق است.   ....................

به پرسش‌های زیر پاسخ دهید:

9-    چرا حکومت اسلامی وظیفه دارد « آموزش و پرورش» را گسترش دهد؟

 

10-چهار چیز مشترک میان مسلمانان جهان را نام ببرید.

 

11-معنای استقلال چیست؟

 

12-چرا رهبر جامعه اسلامی باید به اوضاع جامعه آگاه باشد؟

 

وظیفه کمیته امداد امام خمینی (ره) چیست؟ ( دو مورد

/ 0 نظر / 128 بازدید