نمونه سوال علوم

نمونه سوال علوم از درس آهنربا

جای خالی را با کلمات مناسب پر کنید:


۱- هر آهن ربا    ...................  دارد.
۲- قطب شمال آهن ربا را با علامت ................ نشان می دهند.
۳- در آهن ربا ...............................  یکدیگر را جذب نمی کنند.
۴- قطب شمال آهن ربا، ................................ آهن ربای دیگر را جذب می کند.
۵- اگر سرهای دو آهن ربا قطب N و S باشند، در صورت نزدیک شدن به هم، یکدیگر را  ........................... می کنند.
۶- عقربه قطب نما خود یک ........................... .
۷- به کمک سیم، باتری و میخ می توان  ................................................... ساخت.


پرسش های تشریحی:
۱- با در نظر گرفتن شمال و جنوب کره زمین عقربه قطب نما چگونه قرار می گیرد؟

..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

  ۲- دو قطب آهن ربا همیشه رو به کدام سمت می ایستد؟ چرا؟

..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................


۳- وقتی دو قطب غیر همنام را به هم نزدیک می کنیم چه اتفاقی می افتد؟

..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

۴- چه قسمت هایی از آهن ربا، آهن بیشتری را به خود جذب می کند؟

..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

۵- چگونه می توان آهن ربای الکتریکی قوی تری ساخت؟

.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 

۶- چند وسیله نام ببرید که در آنها آهن ربای الکتریکی به کار رفته باشد؟

..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 

۷- از قطب نما برای انجام چه کاری استفاده می شود؟

..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................


۸- جرثقیل الکتریکی چگونه کار می کند؟

..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................


۹- چگونه به کمک یک آهن ربا که قطب هایش معلوم است قطب های آهن ربای دیگر را می شناسیم؟

..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

10-  قدرت آهن ربای الکتریکی به چه چیز هایی بستگی دارد؟

..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

11-  وقتی قطب های هم نام دو آهنربا به هم نزدیک شوند،چه اتفاقی می افتد؟

..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 

 

 

/ 0 نظر / 36 بازدید