جغرافی از درس اول تا پنجم

ای که با نامت جهان آغاز شد                               دفتر ما هم به نامت باز شد

نام و نام‌خانوادگی:                                                                             آزمون جغرافی از درس اول تا پنجم

1-    پرجمعیت ترین ناحیه‌ی آب و هوایی ایران کدام ناحیه است؟

گرم و خشک £                       کناره‌ی دریای خزر £                           ناحیه کوهستانی £

2-    محصول پسته مربوط به کدام استان است؟

کرمان £                                                    گلستان £                                        گرگان £

3-    بیشترین صنایع نفت ایران در کدام طرف کشور قرار دارد؟

جنوب غربی £                                        شمال غربی £                            جنوب شرقی £

4-    استان مهم نفت خیز ایران چه نام دارد؟

استان کرمان £                                 استان خراسان £                         استان خوزستان £

5-    بزرگ‌ترین و مهم‌ترین مرکز صنعت پتروشیمی چه نام دارد؟

 مجتمع پتروشیمی اصفهان £                مجتمع پتروشیمی امام خمینی £           مجتمع پتروشیمی فارس £       

6-    سنگ آهن مورد نیاز کارخانه ذوب آهن ایران از کجا تامین می‌شود؟

معادن آهن استان کرمان £               معادن آهن استان اصفهان £                 معادن آهن استان یزد £        

جاهای خالی را با کلمات مناسب پر کنید:

7-    مرکز استان فارس ....................... می‌باشد و اهواز مرکز استان ...................... است.

8-     پرجمعیت‌ترین شهرهای ایران در ......................... قرار دارد.

9-     ........................ و .................... از محصولات کشاورزی ایران هستند که به کشورهای دیگر صادرمی‌شوند.

10-                        چای برای رشد به ........................................... فراوان نیاز دارد.

11-                         مواد اولیه صنایع پتروشیمی  ............................ و ............................. است.

 

12-                        مرکز استان چیست؟

 

 

 

13-                        کردستان شامل کدام شهرستان‌ها است؟ نام ببرید.

 

 

 

 

14-                        هریک از کلمه‌های زیر را در  یک سطر تعریف کنید:

جمعیت:

مهاجرت:

سوخت:

15-                        پرجمعیت‌ترین شهرهای ایران کدام‌اند؟

 

16-                        چرا در کوهپایه‌ها تعداد شهر و روستا بیشتر است؟

 

 

 

17-                        خرما بیش‌تر در کدام نواحی ایران به‌دست می‌ْآید؟

 

18-                        منظور از ییلاق و قشلاق چیست؟

 

 

 

19-                        چرا در اطراف شهرهای بزرگ دامپروری‌های صنعتی و پیشرفته به‌وجود می‌آید؟

 

20-                        یکی از پالایشگاه‌های مهم کشور چه نام دارد؟

 

21-                        به چه کارخانه‌هایی، کارخانه‌ی صنایع مصرفی می‌گویند؟

 

 

 

22-                        کارخانه‌های ماشین سازی و ابزار در کدام شهرهای ایران قرار دارند؟

 

23-                        کدام نواحی ایران برای کشت دیم مناسب نیست؟ چرا؟

/ 1 نظر / 133 بازدید
پنجم لاله

خیلی چرت بود