بخوانیم و بنویسیم پایه پنجم

به نام خداوند جان و خرد                                     کزین برتر اندیشه برنگذرد
نام و نام‌خانوادگی:                                                                                 آزمون بخوانیم و بنویسیم پایه پنجم

1-     هریک از کلمات زیر را در جمله‌ای به کار ببرید:
- سرزنش: .....................................................................................................
-  تلخ و شیرین: .................................................................................................
- لگدکوب: .....................................................................................................

2-    هریک از عبارات زیر را به فارسی امروزی برگردانید:
-  بازرگانی را هزار دینار  خسارت افتاد.     ..................................................................

3-   دعا کرد بر قوم خویش به هلاک.                  ..................................................................

4-     مترادف کلمات زیر را بنویسید:
- مصیبت :   .......................                                               - ذلّت : ....................

5-    به هر کلمه یک صفت و یک مضاف الیه اضافه کنید:

جنگل :                                                                        دانش آموز:

6-    کلمه مناسب داخل پرانتز را در جای خالی قرار دهید:
-  چشمه‌های ................... از کوهساران .............. می‌شوند. ( جوشان – جوشنده- روان- رونده)

-         خداوند نوح را به ................... دعوت کرد. ( خود- صبر- استقامت- پایداری)

7-   جدول زیر را کامل کنید:

جمله

نهاد

مفعول

قید

فعل

صفت

دانش‌آموز خوب هر روز درسش را می‌خواند.

 

 

 

 

 

8-   درباره‌ی کار این  دانشمند یک بند بنویسید.

.................................................................

.................................................................

.................................................................

9-    برای کلمه‌های زیر معادل فارسی بنویسید.
سایز : ....................                                                                 فاکس : .................

نهاد

گزاره

 

 

10-   در جمله‌ی زیر نهاد و گزاره را مشخص کنید و در جدول بنویسید:

-        فتح لحظه‌ای از پا ننشست.             

 

11-   برای کلمه زیر دو هم‌خانواده بنویس:

-        تحسین: ........................ و ............................

12-  از موضاعات زیر یکی را به دلخواه انتخاب کن و درباره‌ی آن انشایی بنویس.
الف:  رنج خود و راحت یاران طلب                                       ب: فصل بهار را توصیف کنید.

................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

/ 4 نظر / 21 بازدید

عالیییییییییییییییییییییییییییییییییییییی!!!!!!!!!!!!!!

واقعا خوبه ممنون که این همه مطالب خوب در اختیارمون گذاشتی

خوبببببببببببب

kghfcv

fddssgfgyytttreeeeeeeeeeeeeeeeeeeehftfteeeggfnnfffffff