ارزیابی مستمر مدنی و جغرافیا

              به نام خداوند بخشنده‌‌ی مهربان

نام و نام خانوادگی:                           ارزیابی مستمر مدنی                             پایه چهارم

ردیف

درس هشتم: امت اسلامی

1-       

جمعیت مسلمانان بیش از  ................................. نفر است.

الف) یک میلیون نفر ¨                  ب) صدهزار نفر¨                           ج) یک میلیارد نفر¨        

 

2-

 

همه‌ی مسلمانان جهان چه سفید و چه سیاه پوست، چه فارس و ترک و عرب جزء............................. هستنند.

الف) ایراینان ¨                             ب) امت اسلامی ¨          ج ) ملت ما ¨

 

3-

اگر مسلمانان جهان با هم متحد شوند دشمنان نمی‌توانند بر آن‌ها ................................ شوند.

 

4-

همه‌ِ مسلمانان رو به یک ........................... نماز می‌خوانند.

5-

مسلمانان جهان در چه چیزهایی باهم مشترک‌اند؟

 

 

 

ارزیابی مستمر جغرافی

ردیف

درس دوازدهم: راه‌های ایران

1-

راه‌آهن سراسری ایران در شمال به کدام بندر ختم می‌شود؟

الف) بنرد ترکمن ¨              ب) بندر انزلی ¨             ج) بندرعباس ¨       د) بندر ماه‌شهر ¨

2-

از فرودگاه‌های .......................... نمی‌توان به مسافرت‌های خارجی رفت.

 

3-

مهم‌ترین محل اتصال راه‌های زمینی کشور ....................... است.

 

4-

راه‌آهن سراسری ایران- بندر ترکمن در شمال کشور را به کدام بندرهای جنوبی متصل می‌کند؟

 

 

 

 

/ 1 نظر / 10 بازدید
پريا

عالي بود