آزمون علوم پایه پنجم

به نام خداونــد جان آفرین                                    حکیم سخن در زبـان آفرین
نام و نام‌خانوادگی:                                                                                                         آزمون علوم پایه پنجم

1-    در اثر کدام خاصیّت مولکول‌ها بوی عطر در هوا و جوهر در آب پخش می‌شود؟

 

2-    چرا حجم و شکل مواد جامد ثابت است و تغییر نمی‌کند؟

 

 

 

3-    مولکول چیست؟

 

4-    تغییر فیزیکی و شیمیایی را تعریف کنید؟

 

 

 

5-    کپک زدن نان چه نوع تغییری است؟ دو نشانه‌ی آن را بنویسید.

 

6-    اهرم چیست؟ سه قسمت اصلی آن را نام ببرید.

 

7-    ماشین چیست؟ انواع آن را نام ببرید.

 

 

 

8-    آرمیچر چیست؟

 

9-    چشمه‌ی نور را تعریف کنید؟  انواع آن را نام ببرید.

 

 

10-             فسیل (سنگواره ) را تعریف کنید.

11-            کانون عدسی را تعریف کنید.

 

12-            دانشمندان با مطالعه‌ی فسیل‌ها چه اطلاعاتی به دست می‌آورند؟

 

 

 

13-            چرا نباید تمام فسیل‌های یک منطقه را جمع‌آوری کنیم؟

 

14-            چرا خاک برای ما اهمّیّت دارد؟

 

15-            چه عواملی باعث می‌شود که خاک حاصل‌خیزی خود را از دست بدهد؟ ( سه مورد)

 

16-            گیاخاک چیست؟

 

17-            چرا بیشتر چشمه‌های گرم در اطراف کوه‌های آتشفشان قرار دارند؟

 

18-            چرا پوسته‌ی زیمن برای ما بسیار مهّم است و نسبت به لایه‌های دیگر آن دارای اهمّیّت بیشتری است؟

 

19-            خاکستر آتشفشان را تعریف کنید؟

 

20-            سه مورد از اهمّیّت و فایده‌های جلبک‌ها را بنویسید.

/ 0 نظر / 16 بازدید