مدنی درس چهارم: "در جامعه اسلامی حکومت چه وظیفه ای دارد؟"

مدنی درس چهارم: "در جامعه اسلامی حکومت چه وظیفه ای دارد؟"

 

۱- در جمهوری اسلامی ایران، مهم ترین وظیفه ی حکومت چیست؟

 


۴-۲- اگر آموزش و پرورش گسترش پیدا کند، چه نتیجه ای به دست می آید؟

 

 


۴-۳- حکومت جمهوری اسلامی برای بهتر شدن زندگی مردم چه وظیفه ای دارد؟

 

 

 

/ 0 نظر / 47 بازدید