پیک آدینه

به نام خداوند بخشنده‌ی مهربان

نام و نام‌خانوادگی:                                                                                پیک آدینه پایه چهارم

ریاضی

 

 

 

 

 

1-    در جاهای خالی کلمات مناسب بنویسید.

الف) متوازی‌الاضلاعی که ضلع‌های آن هم‌اندازه باشد ........................................ می‌نامند.

ب) به متوازی‌الاضلاعی که زاویه‌های آن قائمه باشد  ........................................ می‌گویند.

ج) اندازه قطرها در مستطیل با هم  ................................. هستند.

د) برای اندازه‌گیری شیر کاکائو از واحدی به نام ................................... استفاده می‌کنند.

 

1-    تفاوت مستطیل با متوازی‌الاضلاع را بنویسید.

 

 

2-    شباهت متوازی‌الاضلاع و مستطیل را بنویسید.

 

 

 

3-    مستطلی رسم کنید که اندازه هر قطر آن چهار سانتی‌متر باشد و دو قطرش بر هم عمود باشد.

 

 

 

 

4-    حاصل تقسیم‌های زیر را بنویسید و عبارت‌های درستی آن را بنویسید.

9  209                                    4  3017                                                       

                                                        7  8093                          

 

 

 

 

 

 

علوم

 

 

 

 

5-    سنگ‌های رسوبی چگونه تشکیل می‌شوند؟ توضیح دهید.

 

 

6-     سه کانی خالص را نام ببرید.

 

 

7-    چرا هنرمندان آثار هنری خود را روی سنگ‌ها ایجاد می‌کنند؟

 

 

8-    چهار مورد از فواید سنگ ها در صنعت را بنویسید.

 

تاریخ

 

 

 

جغرافیا

 

 

9-    موسس سلسله هخامنشیان که بود؟

 

 

10-            در زمان داریوش چه کارهای مهمی صورت گرفت؟

 

 

11-            راه معروفی که در زمان داریوش ساخته شد چه نام دارد؟

 

 

 

 

 

12-            شهرهای زیر در کدام ناحیه آب و هوایی ایران قرار دارند؟

یزد:                                      بندر انزلی:                                  شهرکرد:

 

13-            آب و هوای ناحیه خزری چگونه است؟

 

 

/ 0 نظر / 12 بازدید